Aura Reading &

Tarot- en orakelkaartconsult

Tarot- en Orakelkaartconsulten
Tarot is een oud eeuwenoud orakelkaart-systeem. De symbolische afbeeldingen van de tarot geven informatie over ons leven in het algemeen, maar ook over onze persoonlijke innerlijke werkelijkheid en het onderbewustzijn. De tarot maakt contact met verborgen kennis en innerlijke wijsheid, die meestal via het denken niet bereikbaar is.

Vroeger dacht met dat met de tarotkaarten de toekomst  voorspeld kon worden, maar huidige inzichten neigen naar een toekomst die plooibaar is, aan de hand van juiste keuzes en de Wet van de Aantrekkingskracht.
Een Tarot of orakelkaartconsult kan hierbij een wel een leidraad zijn of steun bieden.
Het verschil tussen het gebruik van Tarotkaarten en de betrekkelijk nieuw ontwikkelde orakelkaarten, is met name de vraagstelling.
Tarot wordt vaak gebruikt bij grote algemene vragen of juist diepe levensvragen, waarbij er grote veranderingen kunnen ontstaan.
Bij orakelkaarten heb je veel meer bij specifieke vragen over vaak expliciete onderwerpen.
Orakelkaarten kunnen gebruikt worden bij vragen over bijvoorbeeld: beroepskeuze en persoonlijke missie, liefdesleven, boodschappen van engelen, elfen en of andere natuurwezens, bepalen van het medicijndier, enz. enz.

De juiste vraag
Belangrijk is het stellen van de juiste vraag.
De tarot-, of orakelkaarlezer kan hierbij helpen. Des te duidelijker de vraagstelling, des te helderder is vaak het antwoord op de vraag.
Een consult kan bestaan uit één of meerdere vragen en uit verschillende leggingen.
De verschillende leggingen hebben te maken met de vraagstelling, de periode waarover de betreffende vraagstelling en kaartlegging gaat of het onderwerp van de vraagstelling.
Een driekaartslegging duurt al snel een half uur. Tijdens de legging gaat de tarotlezer samen met de client zich buigen over de juiste duiding en betekenis voor de client in het bijzonder.