Aura Reading &

Aura Reading & Chakra Healing

Energetische therapeutenmodule in één week

In deze module leer je om energetisch te werken met de chakra’s.
Daarnaast verdiepen we ons is de chakra psychologie, de energetische karakter bepantseringen en de karakterstructuren bij de chakra’s.

In een week verdiep je je in het werken met en het ervaren van energie van de chakra’s en de aura, de chakra psychologische processen, gesprekstechnieken die healing bevorderen en de anatomie/fysiologie van de aura.
Je leert meer over het werken met geuren, Bachremedies en edelstenen, tijdens healingen en het gebruik van gedachtenkracht, affirmaties en over het gebruik van de kosmische wetten.

Je ervaart concreet wat readen (lezen) van iemands aura en het healen (het in balans brengen) van de chakra’s precies is en hoe of het werkt. Ook wordt ingegaan op wat belangrijk is op het gebied van zelfbescherming en genezing. Tevens komen ethische vraagstukken aan de orde.

Deze ervaringsgerichte training is het samengaan van de chakrafilosofie, aurareading en chakrahealing, chakra-psychologie en andere heelwordingsmethoden, die naadloos aansluiten bij de chakra energieleer.
 
Tijdens de cursus wordt gewerkt met de Lichtfontein-reader en het Handboek Chakra Psychologie van Anodea Judith wordt gebruikt als naslagwerk.
Dit laatste boek is te koop bij de Lichtfonteinwinkel.

Wat leer je?

 • Ontwikkelen van persoonlijke hogere waarnemingen zoals: helderziend-, voelend, wetend-, en -ruikendheid, mediamieke eigenschappen en het versterken van de intuïtie.
 • Hygiënische vaardigheden zo als goed kunnen gronden en afschermen
 • Het ontwikkelen van een onthechte en meditatieve staat
 • Leren waarnemen van energieën in het lichaam, aura en chakra’s
 • Herkennen van chakra psychologische structuren, zowel energetisch als fysiek met de daarbij bijbehorende kennis over de karakterbepantseringen, structuren, en energielichamen
 • Samenhang van chakra karakterstructuren en energievelden
 • Werken met symbolen, kleuren en geuren en deze leren interpreteren
 • Visualisatie, meditatie, werken met gedachtenkracht
 • Leren over en gebruik maken van kosmische, of universele wetten
 • Gebruik edelstenen ter ondersteuning van het heelwordingsproces
 • Het nemen, opvragen en sturen van energie verschillende energieën
 • Opbouw van een integer healingconsult en healen in de praktijk

Data: worden nader bekend gemaakt.
Leerkracht: Anita Geugien
Zeven lesdagen van 10.00 tot 18.00 uur
Kosten: € 875,00 inclusief reader, koffie, thee, drankjes en snacks en lunch.
€ 1250,00 per persoon voor zes overnachtingen en op basis van volpension.

Deze training hoort bij het Lichtfontein Certificatie programma.

Toelatingseisen / vooropleiding
De student wordt toegelaten na het volgen van het Chakra Basisweekend en/of een intakegesprek.
Toelating is afhankelijk van het oordeel van Lichtfontein. Over de toelating kan niet worden gediscussieerd.

Een intakegesprek is alleen mogelijk op afspraak en kost € 60,00

Belangrijk: Van de student wordt een gemotiveerde en volwassen studiehouding gevraagd. Er is geen specifieke vooropleiding vereist, maar er is een aanvangsniveau op minimaal MBO denk- en werkniveau vereist, waarin zelfreflectie, eigen verantwoordelijkheid en de wens om te ontwikkelen voorop dienen te staan. Van de student wordt verwacht dat hij/zij in een stabiele levensfase is en opdrachten uit de gekozen opleiding maakt en uitwerkt.

Studiebelasting
Aura Reading & Chakra Reading
is een module van de opleiding tot Energetisch Therapeut. Van te voren inlezen, of naderhand het geleerde laten indalen, praktisch oefenen en de aanbevolen boeken lezen vormen de studiebelasting
De algehele inzet van de student en ervaringen en bevindingen van de docent tijdens deze module bepaalt of de deelnemer het certificaat behaalt of niet. Deze bevindingen worden openlijk met de student gecommuniceerd.
Als er reden is om aan te nemen, dat de deelnemer de stof niet voldoende beheerst, dan zal er een herhaling van de module worden voorgesteld.

De opleiding afronden
Wanneer alle gewenste modules zijn gevolgd en de bij de bijbehorende certificaten zijn behaald, kan de student de studie afsluiten in de vorm van een afstudeerscriptie. Het onderwerp van deze scriptie dient in overleg met Lichtfontein te worden vastgesteld. Begeleiding bij het maken van de scriptie is mogelijk. Na drie scriptiecontactmomenten wordt meer begeleidingstijd in rekening gebracht. Het begeleidingstarief bedraagt € 60,00 per uur. Uiterste termijn van het afronden van de afstudeerscriptie is maximaal drie jaar.

Herkansing
Het is mogelijk om bij een onvoldoende bevonden afstudeerscriptie nog twee keer te herkansen.