Meditatieve

Aura Reading & Chakra Healing

Energetische therapie

In deze module leer je om energetisch te werken met de chakra’s.
Daarnaast verdiepen we ons is de chakra psychologie, de energetische karakter bepantseringen en de karakterstructuren bij de chakra’s.

In een week verdiep je je in het werken met en het ervaren van energie van de chakra’s en de aura, de chakra psychologische processen, gesprekstechnieken die healing bevorderen en de anatomie/fysiologie van de aura.
Je leert meer over het werken met geuren, Bachremedies en edelstenen, tijdens healingen en het gebruik van gedachtenkracht, affirmaties en over het gebruik van de kosmische wetten.

Je ervaart concreet wat readen (lezen) van iemands aura en het healen (het in balans brengen) van de chakra’s precies is en hoe of het werkt. Ook wordt ingegaan op wat belangrijk is op het gebied van zelfbescherming en genezing. Tevens komen ethische vraagstukken aan de orde.

Deze ervaringsgerichte training is het samengaan van de chakrafilosofie, aurareading en chakrahealing, chakra-psychologie en andere heelwordingsmethoden, die naadloos aansluiten bij de chakra energieleer.
 
Tijdens de cursus wordt gewerkt met de Lichtfontein-reader en het Handboek Chakra Psychologie van Anodea Judith wordt gebruikt als naslagwerk.
Dit laatste boek is te koop bij de Lichtfonteinwinkel.

Wat leer je?

 • Ontwikkelen van persoonlijke hogere waarnemingen zoals: helderziend-, voelend, wetend-, en -ruikendheid, mediamieke eigenschappen en het versterken van de intuïtie.
 • Hygiënische vaardigheden zo als goed kunnen gronden en afschermen
 • Het ontwikkelen van een onthechte en meditatieve staat
 • Leren waarnemen van energieën in het lichaam, aura en chakra’s
 • Herkennen van chakra psychologische structuren, zowel energetisch als fysiek met de daarbij bijbehorende kennis over de karakterbepantseringen, structuren, en energielichamen
 • Samenhang van chakra karakterstructuren en energievelden
 • Werken met symbolen, kleuren en geuren en deze leren interpreteren
 • Visualisatie, meditatie, werken met gedachtenkracht
 • Leren over en gebruik maken van kosmische, of universele wetten
 • Gebruik edelstenen ter ondersteuning van het heelwordingsproces
 • Het nemen, opvragen en sturen van energie verschillende energieën
 • Opbouw van een integer healingconsult en healen in de praktijk


Leerkracht: Anita Geugien
Data:  20 - 26 oktober
Tijd: 7 lesdagen van 10.00 tot 18.00 uur.
Kosten: € 875,00 inclusief koffie, thee, snacks, lunch en reader.

Deze training hoort bij het Lichtfontein Certificatie programma.

Meld je nu aan voor:
zaterdag 20 oktober 2018  van 10:00 t/m vrijdag 26 oktober 2018 18:00