Lessen in

Lichtfontein Opleidingen

Lichtfontein Opleidingen brengen je bij je eigen essentie, kracht en levensvreugde en helpen je om deze vaardigheden beroepsmatig door te kunnen geven. De trainingen zijn afgestemd op de bewust levende mens die zich persoonlijk wil ontwikkelen en/of beroepsmatig hierin werkzaam wil zijn.

De opleiding bestaat uit los te volgen modules, die opleiden tot Energetisch Therapeut, Chakra Masseur, Tarot en Orakelkaart Lezer, Edelsteen therapeut.
Tevens zijn er vervolgopleidingen en aanvullende modules voor o.a. yogadocenten, masseurs en anders therapeutisch werkenden, die geïnteresseerd zijn in de chakraleer en/of de diverse ondersteunende modules.

Inleidende trainingen en workshops:

  • Intuïtieve Ontwikkeling
  • Chakra Basisweekend

Basisopleiding
De zomerweek, of jaartraining Chakra Psychologie

Vervolgmodules:

  • Healing en Readingweek of jaartraining
  • Chakra Massage
  • Chakra Yoga voor yogadocenten of als therapeutische ondersteuningsvorm
  • Tarot en orakelkaartleggen tijdens consulten
  • Edelsteentherapie
  • Oorkaarstherapie
  • Feng Shui en Space Clearing

Chakra’s als uitgangspunt
Chakra’s zijn de energetische poorten van bewustzijn, waardoor onze geest zich kan manifesteren. De chakraleer geeft een krachtige verbinding met alle levenssferen: fysiek, emotioneel, energetisch, mentaal en spiritueel en vormt hiermee een totale leer over de energie van de mens. Deze eeuwenoude Indiase leer omvat alle levensgebieden van de mens en heeft zich tevens bewezen als een bruikbare structuur voor persoonlijke inzichten en bewustwording.

Huidige inzichten van de psychologie van het lichaam, universele wetten en ontdekkingen in de kwantum fysica ontmoeten elkaar in de opleiding. Begrip en kennis van de chakraleer helpen om verbindingen te leggen, overeenkomsten te zien en inzichten te verkrijgen die het leven zinvoller en toegankelijker maken.

Toelatingseisen / vooropleiding
De student wordt toegelaten na het volgen van het Chakra Basisweekend en/of een intakegesprek.
Toelating is afhankelijk van het oordeel van Lichtfontein. Over de toelating kan niet worden gediscussieerd.

Een intakegesprek is alleen mogelijk op afspraak en kost € 60,00

Belangrijk: Van de student wordt een gemotiveerde en volwassen studiehouding gevraagd. Er is geen specifieke vooropleiding vereist, maar er is een aanvangsniveau op minimaal MBO denk- en werkniveau vereist, waarin zelfreflectie, eigen verantwoordelijkheid en de wens om te ontwikkelen voorop dienen te staan. Van de student wordt verwacht dat hij/zij in een stabiele levensfase is en opdrachten uit de gekozen opleiding maakt en uitwerkt.

Studiebelasting
De  opleiding wordt gegeven in losse modules. Van te voren inlezen, of naderhand het geleerde laten indalen, praktisch oefenen en de aanbevolen boeken lezen vormen de studiebelasting. De studiebelasting verschilt per module.
De algehele inzet van de student en ervaringen en bevindingen van de docent tijdens de modules bepalen of de deelnemer het certificaat behaalt of niet. Deze bevindingen worden openlijk met de student gecommuniceerd.
Als er reden is om aan te nemen, dat de deelnemer de stof niet voldoende beheerst, dan zal er een herhaling van de module worden voorgesteld.

De opleiding afronden
Wanneer alle gewenste modules zijn gevolgd en de bij de bijbehorende certificaten zijn behaald, kan de student de studie afsluiten in de vorm van een afstudeerscriptie. Het onderwerp van deze scriptie dient in overleg met Lichtfontein te worden vastgesteld. Begeleiding bij het maken van de scriptie is mogelijk. Na drie scriptiecontactmomenten wordt meer begeleidingstijd in rekening gebracht. Het begeleidingstarief bedraagt € 60,00 per uur. Uiterste termijn van het afronden van de afstudeerscriptie is maximaal drie jaar.

Herkansing
Het is mogelijk om bij een onvoldoende bevonden afstudeerscriptie nog twee keer te herkansen.

Betaling
In overleg kan gespreide betaling plaatsvinden.

Lichtfontein opleidingen zijn ontwikkeld door Anita Geugien.

Masterclasses
Anodea Judith
, auteur van o.a. “Handboek Chakra Psychologie” en het “Chakra Werkboek”, geeft regelmatig Masterclasses bij Lichtfontein. Lichtfontein Opleidingen is verbonden met Anodea Judith en haar instituut Sacred Centers in de Verenigde Staten.

Lichtfontein Opleidingen is geregistreerd bij het
Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

CRKBO