Bed &

Ontmoeten & Verbinden

CHAKRA5

Het vijfde chakra is ons communicatiecentrum. Het levensgebied waar we verwoorden wat we voelen en denken. Door middel van chakra vijf zijn we in staat om ook onze creativiteit naar buiten te laten komen. Begrippen die nog meer samenhangen met chakra vijf zijn: telepathie, ritme, zingen, schrijven en spreken in het openbaar. Zelfexpressie en harmonie met anderen, weerklank vinden in je omgeving horen bij dit chakra. De plaats van het vijfde chakra is het keelgebied. Klachten in dit gebied hebben met deze levenssferen te maken. De kwaliteit die bij het chakra hoort is ether. De kleur die het keelchakra voedt is helder blauw.