Levenskunst

Huisregels

De hieronder genoemde huisregels zijn van kracht binnen Lichtfontein, Centrum voor Nieuwe Spiritualiteit en Levenskunst. Indien u zich heeft aangemeld voor een opleiding, cursus, behandeling of andere activiteit zijn deze huisregels van toepassing.
 

HUISREGELS

 • Ethiek en hygiëne staan binnen Lichtfontein hoog aangeschreven. Van cursisten wordt verwacht dat zij hier ook zorg voor dragen.
 • In verband met de hygiëne worden het tijdens de cursussen en of behandelingen gebruikte linnengoed en de materialen die eigendom zijn van Lichtfontein na elke behandeling gereinigd.
 • Aanbevolen wordt om voor de cursussen en behandelingen te douchen en niet te roken.
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden
 • Lichtfontein behoudt zich het recht om cliënten behandelingen en toegang tot het centrum te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen, alcohol of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de activiteiten.
 • Roken is niet toegestaan in Lichtfontein.
 • Consulten en behandelingen alleen op afspraak en contant af te rekenen na afloop.
 • Bij annulering van een afspraak minder dan 48 uur van tevoren wordt de helft van de kosten in rekening gebracht, bij afzegging minder dan 24 uur van tevoren het totale bedrag.
 • Parkeren kan op het parkeerterrein behorend bij Lichtfontein. Denkt u er aan uw auto zo neer te zetten dat andere bezoekers hun auto ook goed kwijt kunnen.
 • In de lesruimte worden geen schoenen gedragen. Het verdient aanbeveling om warme sokken en/of sloffen mee te nemen en te dragen.
 • Lichtfontein stelt yogamatten, bolsters, riemen, blokken en andere yogahulpmiddelen ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales. De yogamat en hulpmiddelen dient na gebruik altijd opgeruimd te worden door de deelnemer die daarvan gebruik heeft gemaakt, tenzij dit anders wordt aangegeven.
 • Het privégedeelte van Lichtfontein is voor cursisten niet toegankelijk.
 • Lichtfontein is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen in aanloop naar/tijdens/na afloop van opleidingen, cursussen en behandelingen.
 • Lichtfontein behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals hierboven genoemd, niet naleven de toegang tot deelname aan alle activiteiten die Lichtfontein aanbied te weigeren, ontzeggen en deelname van de betreffende deelnemer te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds voldane betalingen.